Η Κομπούχα θεωρείται επωφελής για την καρδιά εδώ και αρκετό καιρό, παρόλο που οι ερευνητικές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα ήταν λιγοστές. Ωστόσο, είναι σαφές ότι, σε

έρευνες με ζώα , η Κομπούχα βοηθάει να μειωθούν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, καθώς και να ρυθμίζεται φυσιολογικά η χοληστερόλη.